Jørn Ivan Brandett

Husk terminliste-møtet 04. februar!

Onsdag 14. februar kl 18.00 på Kjøita 42 blir det termninliste-møte. Møtet er for å behandle turneringssøknadene fra klubbene.