Jørn Ivan Brandett

Kretsting onsdag 04. mars

Årets kretsting vil finne sted på idrettens hus i Vest-Agder. Lokasjon: Henrik Werglands gate 4, inngang Vestre Torg, 4612 Kristiansand.

Møtet starter kl 18.00, og vi oppfordrer klubbene til å stille med er par representanter hver.