Jørn Ivan Brandett

ABK kommer med et tiltak for å øke rekrutteringen.

Styret i Agder Bowlingkrets sammen med klubbene som deltok på terminlistemøtet 4. februar, har valgt å tilby støtte til de klubbene som ønsker å gjøre tiltak for å øke rekrutteringen.

Dokumentasjon for støtteordningen ble sendt alle klubbledere, samt styremedlemmer i ABK 06. februar.

Oppdatering: Dokumentasjonen ligger nå også under dokumenter på våre sider.