Jørn Ivan Brandett

KM i Agder flytter både tid og sted.

Tidspunktet er flyttet grunnet kollisjoner med andre turneringer. Nytt tidspunkt er lørdag 9. Mai (med reservepulje fredag 8. Mai).

Det er også byttet hall fra Arendal til Evje.