Jørn Ivan Brandett

Av tekniske årsaker er det ikke mulig å hente ut snittlister pr. 31.12.2008

Av tekniske årsaker er det ikke mulig å hente ut snittlister pr. 31.12.2008 til å bruke i KM Agder 2009. Det blir derfor benyttet snittlister pr. 06.05.2009 som grunnlag for handicap i turneringen.Hilsen Turneringsledelsen.