Nils Elsrud

Endring i BC- Pers Open som normalt skulle vært BC koliderer med en del andre turneringer, samt at arrangør har litt problemer med å få arrangert denne på god måte. Derfor blir Pers Grand Prix ny BC turnering i år..