Lillian Larsen

KM lag vil gå på Solør 11.og 12. oktober

Det blir puljer kl 10.00 begge dager, lørdag og søndag. Finalespillet starter etter en liten pause og oljing søndag.
I utgangspunktet spiller alle klubbenes førstelag søndag, men DERSOM det blir stor påmelding må lag med kort reiseveg (Solør og Glåmdal) forberede seg på å spille innledende lørdag.
Alle klubbene i kretsen kan melde på så mange lag de ønsker.
Det er 5 spillere for herrer og 4 spillere for damer (+ eventuell reserve).
Det spilles tre serier innledende både for damer og herrer, AM spillestil.
Finalespillet er PP-finale for de 4 beste lagene med en serie pr. kamp for begge klasser. Finalespill utgår hvis færre en 4 lag i klassen.
Kretsen gjør som i fjor og gir rabatterte priser for påmelding fram til og med torsdag 2. oktober:
Herrelag: 750 kroner
Damelag: 600 kroner
Betingelsen er at pengene er på kontoen til kretsen senest mandag 6. oktober!!

Priser for påmelding etter 2. oktober, fram til KM starter:
Herrelag: 1000 kroner
Damelag: 850 kroner

Vi ser gjerne disse også betaler inn på kretsens konto, men det blir mulig å betale i hallen. Alle klubber skal ha betalt før de respektive puljer starter.
Påmelding til e-post: lillibow@live.no eller i gjesteboka på bowlingres