Lillian Larsen

Trekningen av rundepremiene i 5 cup våren 2014 ble dessverre glemt på kretstinget. Denne trekningen har nå endelig blitt foretatt og følgende ble trekt ut og vant 200,- :


Januar:
Ivar Hamre
Jan Cato Sparby
Finn-Erik Svartholt
Arild Bergersen
Christer Aker
Februar:
Thomas Stenbråten
Thore Liberg
Tor Engeskaug
Gjermund Mathiesen
Egil D. Pedersen
Mars:
Kjell Ivar Holthe
Jan Ivar Sparby
Mads Ekern
Arve Fossum
Arnhild Rypestøl
April:
Bjørn Andre Brendengen
Bjørn Sørumshaugen
John Fossum
Rolf Johan Boysen
Terje Hansen
Mai:
Arnhild Rypestøl
Terje Hansen
Frank Bangshaug
Mona Danielsen
Geir Beck