Lillian Larsen

Siden jeg ikke pr nå fikk til å lenke, legger jeg ut totallisten etter Gjøvik Masters her også.

MJØSCUP 2014-15
Nr Navn Klubb T 1 T 2 Sum 6 Snitt plassering
beste 6 beste turneringer
1 Grace Kristiansen GL 1 2 3 1,50 2
2 Lillian Larsen GJ 2 4 6 3,00 2
3 Line Søhagen Brå 3 3 6 3,00 2
4 Gerd Brandett GL 5 1 6 3,00 2
5 Lisa Marie Stensby S 4 4 4,00 1
6 Toril Dammen S 6 6 6,00 1
7 Grethe B. Bergersen GL 8 5 13 6,50 2
8 Anita Meiningen S 7 7 7,00 1
9 Hilde Slettvoll S 9 9 9,00 1
10 Anita Hagen GL 10 10 10,00 1
11 Mona Danielsen GL 11 11 11,00 1
12 Jorun Jusnes GL 12 12 12,00 1
13 Ann-Christin Sund GL 13 13 13,00 1
14 Berit Sletmoen E 14 14 14,00 1
15 Nora Kjellås S 15 15 15,00 1
16 Andrea Kvernhusløkken S 16 16 16,00 1
1 Jørn Nordhagen GJ 1 1 1,00 1
2 Pål S. Romskaug BR 1 1 1,00 1
3 Bjørn Einar Rudshagen GL 3 3 3,00 1
4 Erland Lund BR 3 3 3,00 1
5 Jan Cato Sparby S 4 4 4,00 1
6 Andreas Skoglund S 5 5 5,00 1
7 Jens Mathiesen S 6 6 6,00 1
8 Tommy Johannessen BRÅ 8 5 13 6,50 2
9 Magnus Johansson GL 7 7 7,00 1
10 Egil Djuvik Pedersen E 2 14 16 8,00 2
11 Øyvind Skoglund GJ 8 8 8,00 1
12 Alexander Beck S 10 10 10,00 1
13 Tor Inge Jansen GL 137 20 10,00 2
14 Bjørn Arild Olsen GL 11 11 11,00 1
15 Bjørn F Svendby BRÅ 11 11 11,00 1
16 Geir Ståle Kristiansen GL 17 6 23 11,50 2
17 Daniel Gausetvik BRÅ 12 12 12,00 1
18 Håvard Brandett GL 9 16 25 12,50 2
19 Hans Erik Menkerud GJ 13 13 13,00 1
20 Morten Berntsen BR 14 12 26 13,00 2
21 Arild Myhre BR 15 17 32 16,00 2
22 Jimmy Lillemo S 16 16 16,00 1
23 Ola Bjørtomt BE 19 15 34 17,00 2
24 Geir Beck GL 18 18 18,00 1
25 Mads Ekern GJ 19 19 19,00 1
26 Inge Hamnes GL 20 20 20,00 1
27 Joakim Børresen BRÅ 32 9 41 20,50 2
28 Hans Olaussen GJ 21 21 21,00 1
29 Hugo Skoglund S 21 21 21,00 1
30 Sean M. Hustveit GL 20 23 43 21,50 2
31 Jonas Dammen S 22 22 22,00 1
32 Terje Hansen E 22 22 22,00 1
33 Knut Atle Skoglund S 23 23 23,00 1
34 John Rune Johansen BE 25 25 25,00 1
35 Terje Bekkemoen S 25 25 25,00 1
36 Thomas Kristiansen BRÅ 24 27 51 25,50 2
37 John Bergsløkken S 26 26 26,00 1
38 Tore Meiningen S 27 27 27,00 1
39 Paul Dahl GJ 28 28 28,00 1
40 Tor K H Hansen S 28 28 28,00 1
41 Martin Sørebø GL 29 29 29,00 1
42 Thore Liberg BE 29 29 29,00 1
43 Arild Bergersen S 30 30 30,00 1
44 Rolf J. Boysen E 42 18 60 30,00 2
45 Thomas Stenbråten GL 35 26 61 30,50 2
46 Eirik B Skoglund S 31 31 31,00 1
47 Bo Stensvold BRÅ 32 32 32,00 1
48 Ole Arne Frysjøenden S 33 33 33,00 1
49 Harry Engebakken BE 38 30 68 34,00 2
50 Øystein Brakalsvålet GL 34 34 34,00 1
51 Øystein Sustad BRÅ 46 24 70 35,00 2
52 Thomas Brendengen GL 36 36 36,00 1
53 Finn-Erik Svartholt S 37 37 37,00 1
54 Helge Dammen S 39 39 39,00 1
55 Bertil Blegeberg GL 40 40 40,00 1
56 Kjell Ivar Holthe GL 41 41 41,00 1
57 Mikkel B. Berntsen BE 48 34 82 41,00 2
58 Håkon Reum GL 43 43 43,00 1
59 Jan Ivar Sparby S 44 44 44,00 1
60 Vetle Vålbekken S 45 45 45,00 1
61 Werner Biehl GL 47 47 47,00 1
62 Jonas Karlstad S 49 49 49,00 1
63 William Vålbekken S 50 50 50,00 1
64 Christer Solbraa S 51 51 51,00 1