KM

Lillian Larsen

Vil bare minne om KM som begynner torsdag 30.april. Det er god påmelding, men plass til flere! Se bowlingres.no for puljer og andre opplysninger.