Lillian Larsen

Dato for Kretstinget er satt til onsdag 27.mai kl.19.00. Sted er som bestemt på siste tinget satt til Hamar.

Fullstendig innkalling blir sendt til klubblederene pr e-post.