Ingar Gabrielsen

Barentskampen går i år i Tromsø lørdag 2.juni.

Nytt av året er at det skal være med minimum 2 damer og 2 herrer under 23 år.

Det har blitt vanskeligere for hvert år og ta ut laget, spesielt på herresiden. Det er bare noen få spillere i Nord-Norge som skiller seg ut. To spillere som i utgangspunktet er tatt ut har dessverre meldt forfall. Dette er Christer Jakobsen og Thomas Danielsen.

3 herrespillere og 5 damespillere er uttatt pr. dags dato. Disse er

Mathias Reinertsen
Mathias Lauritzen
Dag Jostein Arild

Andrea Hansen
Karoline Sæterhaug
Mariann Kleiven
Roshild Jensen
Merethe Nilsen

Blant følgende spillere blir det etter NT i Tromsø (gjelder bare delturneringen, ikke Mastersfinalen) tatt ut 3 herrespillere og 1 damespiller etter amerikansk uttak:

Gunnlaug Fagernes
Jorid Barmark
Ragnhild Kristoffersen
Rigmor Holdal
Tone Sæterhaug

Aleksander Larsen
Frode Nelvik
Ingar Gabrielsen
John Richard Kristoffersen
John Øyvind Hafeld
Lars Kofstad
Mats Tore Jensen
Oddgeir Nylund
Odd Christian Hermandsen
Rune Barmark
Steinar Andersen
Trond Martin Thorbjørnsen

Den best plasserte damen og de 3 beste plasserte herrene i NT Tromsø blir tatt ut til barentskampen. Melder noen forfall, går plassen til neste spiller på resultatlisten av nevnte spillere.

Barentskampen spilles på samme profil som NT Tromsø.

Det blir spennende dager i Tromsø :)