Ingar Gabrielsen

Etter møte i Tromsø sist helg var det enighet om at de som skal delta i Barentskampen heretter må spille for en klubb som tilhører barentsregionen.

For Norge betyr det at man må spille for en nord-norsk klubb for å kunne delta på barentskampene.