Ingar Gabrielsen

Innkalling til Kretsting for Nordland Bowlingkrets
lørdag den 1.sept. 2012 i Svolvær. Klokkeslett kommer senere.

Innkalte klubber:
Syv Søstre, Helgeland, Rana, Fauske, Bodø,
Polar Team, Vågan, Blue Strike, Narvik

Til kretstinget møter med stemmerett:
Det sittende kretsstyret:
Tove Mette Johannessen, Polar Team Inge Sneberg, Blue Strike
Tommy Pedersen, Rana Christer Jakobsen, Vågan
Ingar Gabrielsen, Polar Team

+ representanter fra klubbene etter lovens $ 9

Saksliste:

1.) Godkjenne regnskap
2.) Behandle innkomne forslag
3.) Fastsette kontingent
4.) Vedta budsjett
5.) Velge:
a.) Leder og nestleder
b.) Styremedlemmer og varamedlemmer
c.) Revisorer med stedfortredere
d.) Representanter til NBF’s ting

Forslag som skal behandles på kretstinget må være ankommet til styret v/undertegnede innen 25/8-2012.
Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på hjemmesiden til kretsen innen 26/8-2012.Med vennlig hilsen
Nordland Bowlingkrets, Box 400 8001 Bodø
Ingar Gabrielsen

Tlf. 755-61615 / 971-99286
Fax 755-63111 email: ingar_gabrielsen@hotmail.com