Inge Sneberg

Det ble avholdt Kretsting for Nordland Bowlingkrets lørdag 6. desember kl. 21.15 i Lokalene til Nordland Idrettskrets.
Protokollen kommer snart, men vil med dette meddele om hvem som er med i det nye styret og noen av satsningsområdene våre.

Det nye styret består av følgende;
Inge Sneberg - leder, Ingar Gabrielsen - nestleder, Rigmor Holdal - styremedlem, Bjørg Eriksen - Styremedlem, Ronny Skog - styremedlem, Hilde Heikkilæ - 1. varamedlem (møtende) og Tommy Pedersen - 2. varamedlem.
Det var i forkant av kretstinget annonsert at det skulle være et allmannamøte i forbindelse med Eliteseriesatsing for Herrer i Nordland. Det var et konstruktivt møte og det ble enighet om å opprette et utvalg som skal jobbe videre med dette.
Kretstinget hadde oppe 2 forslag på handlingsplaner og styret har fått i oppgave å sammenfatte de slik at det passer inn i det aktivitetsnivået vi ønsker å ha i Nordland.
Det er og blitt oppnevnt utvalg for dame og juniorsatsingen med henholdsvis Rigmor og Ronny som ledere for disse.

Vil og benytte anledningen til å ønske alle våre klubber og andre en god jul og et godt nytt år!

Ser frem til ett aktivt vinterhalvår for bowlingen i Nordland:-)

Med vennlig hilsen
for Nordland Bowlingkrets
Inge Sneberg - leder