Astrid Arnesen

Østfold bowlingkrets'ting ble gjennomført 25.mars 2009 i Sarpsborg Bowlingsenter. Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent. ØBK's styre etter tinget:
Leder: Astrid Arnesen, Sju-Spare
Nestleder: Egil Syversen, Rolvsøy
Sekretær: Øyvind Mørk, Rolvsøy
Kasserer: Cristian Bühler, Askim
Medlem: Mette Hansen, Fredrikstad
Varamedlem: Roar Tjernes, Sarpsborg