Ragnhild Frøshaug

Østfold Bowlingkrets hadde styremøte/klubb-leder møte torsdag 09.09.2010. Her ble den nye poeng-beregningen for landsligaen gjennomgått slik at alle skulle være klar over dette før sesongstart.
Ellers ble det "vanlige" styresaker tatt opp.
Varna BK og Bowling1 kommer gjennom sesongen til og arrangere Mossecup - en uapprobert turnering. Informasjon om dette fåes ved henvendelse til Varna BK.