Ragnhild Frøshaug

På jubileumsfesten lørdag 13. oktober ble det opplyst at alle kretsene hadde gått sammen for å gi et beløp til NBF som skulle øremerkes juniorutvikling, i form av et årlig stipend. NBF er meget takknemlig for denne gaven, og er sikker på at stipendet vil bli godt mottatt ute i bowling-Norge!
I samråd med FS og Ingrid Hansen/Jan Edvardsen er det satt opp et sett med kriterier for tildeling av stipendet, se vedlegg.