Ragnhild Frøshaug

I løpet av sesongen 2013-2014 har Østfold bowlingkrets arrangert Østfoldtouren.
Dette er en turnering som har bestått av 8 delturneringer (2 ganger i hver hall i Østfold).

Turneringen har vært en sukssess – med et snitt på ca 100 starter per delturnering.

Dere kan lese mer om Østfoldtouren generelt, resultater og ulike rekorder som har blitt satt
under turneringens gang på følgende adresse: www.ostfoldtouren.com

Østfold bowlingkrets vil også arrangere denne
turneringen neste sesong.