Per Martin Solli

Representanter fra forbundet kommer på besøk. Alle klubber bes stille med minimum 2 personer.

Det blir møte med representanter fra Forbundet tirsdag 21.okt.2008 kl 19:00
Møtet finner sted i bowlinghallen i Tromsø.

Dette møtet blir samtidig et kretsmøte, der vi ønsker innspill på nye personer i styret.

Det er ønskelig minst to, men flest mulig, fra klubbene stiller.
Disse bør gjerne være noen andre enn de som har verv i kretsen nå, for å få et bredere utvalg.

De som stiller fra NBF er:
Per Klausen - Generalsekretær
John-Arne Jakobsen - Styremedlem

Utdrag fra opprinnelig e-post fra forbundskontoret:

Forbundsstyret vedtok i siste møte før ferien at det skulle gjennomføres møter med våre kretser. NBF vil delta med representanter fra styret og administrasjonen. På disse møtene skal representanter for klubbene inviteres.

Det er lagt opp til følgene innhold på møtene:

- Info om FS

- Handlingsplanen

- IT-løsninger

- Ønsker fra krets/klubb

- Kretsens/klubbens 5 min.

- Krets/regionalsamlinger for juniorer og støtteordninger

NB! Dersom det er særskilte saker kretsen vil drøfte vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette på forhånd.

Vel møtt.