Jørgen Mathisen

Styret har i sitt møte 24. mars bestemt at kretsen skal gi en symbolsk sum til en rekke bowlinghaller i kretsen. Dette for å vise at kretsen er her, og at vi støtter hallene i disse vanskelige tider.

Styret avholdt årets andre møte tirsdag 24. mars kl.19.00 over skype, agendaen på møte var kort men konsis. På møte ble styret enig om å oppløse årets Ungdomssatsningsfond og tildele en sum på totalt 40.000 kroner til en rekke haller i kretsen. Hallene som motar støtte er Bowlinghallen Solør As, Bowlingsenteret Kongsvinger As, Bowling 1 Elverum og Karla's Bowling. Hver mottar hallene en symbolsk sum på 10.000 kroner. Styret vurderte hvilke haller som hadde behov for slik støtte, og kom fram til disse fire hallene.

Her er brevet som er sendt til hallene:

Hei Bowlingvenner!

Vi er alle berørt av situasjonen hele Norge er inne i for tiden. At landet blir satt på vent, folk blir permitterte, satt i karantene eller blir syke, gjør noe med oss alle. Man følger med på nyheten daglig og ser at tallene for smittede og døde stiger. Nå har regjering/storting videreført tiltakene de satte for 2 uker siden, med ny dato for en eventuell nedtrapping satt til 12. april.
For vi som er glad i bowling, har dette selvfølgelig medført store bekymringer. Bekymringen går ikke bare på egne muligheter for spill (noe som selvfølgelig er uvesentlig), men kanskje mest på våre gode venner i hallene, som har fått beskjed om å stenge. Som igjen har medført permitteringer av alle ansatte. I en ellers så tøff tid for noen av dere, kan selvfølgelig det som skjer nå, være det som til slutt utløser en avvikling av selskapet og permanent stenging av hallen.
Hedmark og Oppland bowlingkrets med vår noe begrenset økonomi, klarer nok ikke å redde noen av dere for en eventuell avvikling, men for å hjelpe dere litt, ønsker vi allikevel og gi et lite bidrag. Derfor overfører vi kroner 10.000,-. til hver av dere. Et beløp som vi ønsker skal være en symbolsk tegn på vår medfølelse i den situasjon dere nå står oppe i.
Håper dette kan være til litt hjelp, slik at dere kommer gjennom denne vanskelige perioden og at vi alle kan treffes igjen til trening/kamper/turneringer om ikke så lenge.
Samtidig vil vi selvfølgelig også oppfordre alle våre medlemmer til å benytte hallene, når krisen er over og Dere åpner igjen. Selv om kanskje det blir på en tid på året, hvor bowling ikke er noe man prioriterer høyt.
Lykke til!

Med hilsen fra Styret Hedmark og Oppland Bowlingkrets