Jørgen Mathiesen

Torsdag 19. november avholdt styret i IBk et nytt styremøte. Vedlagt kan du lese referatet fra møtet:

file:///C:/Users/jorge/Downloads/Referat%20fra%20Innlandet%20Bowlingkrets%20-%20M%C3%B8te%20(1).pdf