Kirsti Rørvik

KM sgl/dl innledes med første pulje onsdag kl.18.00.
Av respekt for idretten, klubben og medspillere stiller alle i klubbdrakt.

Det er hittil over 80 påmeldte i KM sgl/dbl, og det er fortsatt ledige plasser. Påmelding på Bres
Vi ser frem til et flott mesterskap og minner om at vi har et regelverk å forholde oss til, og viser hverandre, idretten, klubben og resten av verden respekt og kler oss i hht gjeldende dresskode :)
For at det ikke skal være noen tvil: Ureglementert antrekk medfører gebyr i hht NBF's lov.