Halgeir Ludvigsen

Tid: Lørdag 18. april 2015 kl. 1500
Sted: Dora


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kretsstyret i hende innen
lørdag 4.april 2015. Saksliste vil bli sendt ut senest lørdag 11. april.

På valg til styret står: leder (2 år), kasserer (2 år), styremedlem(2 år),
2 varamedlemmer (1 år).

I tillegg skal det velges 2 revisorer, 2 vararevisorer og valgkomité for 1 år.

Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen som er Trønderstrike BK.

Klubbenes mandatfordeling til kretsens årsmøte:
1 - 10 medlemmer = 1 representant
11 - 19 medlemmer = 2 representanter
20 og over = 3 representanter
Klubbene melder inn til kretsen antall medlemmer per 1.jan. Klubber som ikke melder inn antallet innen 2 uker før tinget får bare 1 representant.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste, eller være oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte med enkel servering. Saker som ønskes tatt opp på medlemsmøtet kan varsles til et av styremedlemmene.

Med hilsen
Styret i TBKr