Marte Lien

Skjema er tilgjengelig i både word- og pdf-format.
Fyll helst rett inn i Word-format og send inn.

Da styret mottar mange forskjellige søknader om økonomisk støtte, har vi utviklet et eget skjema til dette formålet. Dette for å sikre at alle søknadene inneholder den informasjonen som kretsstyret trenger for å behandle den.