Marte Lien

Hvordan få en bedre krets?
Skjemaet skal besvares av klubbene, svarfrist 10 dager (til årsmøtet)

Vi tenker at klubbene rundt om i kretsen sitter med mange gode ideer om hva som kan gjøre bowlingkretsen vår bedre. Tanker om hva klubbene forventer av kretsstyret, om rekruttering, hva som mangler og hva vi trenger.
Gjennom å besvare denne behovsundersøkelsen vil det være lettere for styret å vite hva dere mener er viktig for styret å jobbe med, å få vite hva dere har av gode forslag og ideer, hva dere som klubber evt. trenger hjelp til.