Halgeir Ludvigsen

Innkalling til Årsmøte 2018 finnes under arkiv/ klubbinfo.

Det er sendt ut oppfordring til klubbene om å sende inn forslag til kandidater til styret.
Nytt av året er at det blir anledning til å delta på årsmøtet via Skype.