Halgeir Ludvigsen

Innkalling til Årsmøte 2019 finnes under arkiv/ klubbinfo.

Det blir også i år mulig å delta på/overvære årsmøtet på Skype.