Halgeir Ludvigsen

Innkalling til Årsmøte 2020 finnes under arkiv/ klubbinfo.

Der ligger også årsmelding for 2019 og forslag til oppdatert lov.