Halgeir Ludvigsen

Årsmøtevarsel er lagt ut under arkiv/ klubbinfo.

Det blir årsmøte lørdag 13.mai kl. 1500, etter at de innledende puljene i KM er ferdige.