Odd Larønningen

Det har vært mye snakk om å få til en junior-liga for kretsens juniorer i lang tid. Etter å ha jobbet en del med dette å sett på hvilke muligheter vi har for å få det til ble det I kretsens styremøte 4 september bestemt at dette skulle det jobbes videre med.
I et møte 22 juni hvor de 4 klubbenes junior"trenere" ble innkalt ble det laget forslag til et reglement for en liga. 2 av de viktigste ting ble at et lag skulle bestå av kun 2 spillere og at alle kamper spilles på Vallø i Tønsberg.
Kretsen vil jobbe aktivt med at oppstart blir i oktober en gang. Ansvarlig utpekt person fra kretsstyret ble Odd Larønningen tlf.97657981. Er det noen som har innspill om ligaen så kan han kontaktes.