Odd Larønningen

Alle kamper spilles på Vallø Bowling i Tønsberg

Deltagende lag
1. Gokstad 1
2. Gokstad 2
3. Grenland 1
4. Grenland 2
5. Grenland 3
6. Jarlsberg/Larvik/Sofiemyr

Med 6 lag og dobbel serie blir det 10 kamper på hvert lag i sesongen. Totalt 30 kamper.
Det settes av 1 time og 30 minutter mellom kampstartene.

Følgende kampdager er satt av:

Omgang 1: Lørdag 27/10-18 Start med kamper kl. 11.00
Omgang 2: Lørdag 17/11-18 Start med kamper kl. 11.00
Omgang 3: Lørdag 5/1-19 Start med kamper kl. 11.00
Omgang 4: Lørdag 16/2-19 Start med kamper kl. 11.00
Omgang 5: Lørdag 30/3-19 Start med kamper kl. 11.00

· Det blir det 3 kamper kl.11.00 og 3 kamper kl. 12.30.
· Kampene spilles med HCP-B.

Kretsstyret ønsker alle lagene Lykke til!

Nedenfor her er oppsatte reglement for denne liga.

REGLEMENT FOR VTBK`S JUNIORLIGA

1. SPILLEFORMAT
1. Ligaen spilles som lagkamper der to lag spiller mot hverandre i hver serierunde.
I hver kamp spiller hvert lag 6 serier (2 spillere med 3 serier hver),
2. En kamp spilles i amerikansk spillestil på ett og samme bane-par (med mindre banefeil eller lignende gjør det nødvendig for hallen å bytte baner underveis).
3. Både jenter og gutter kan delta. Alle kamper spilles i/med klubbdrakter. Ved deltagelse av mix-lag fra flere klubber stiller spillerne i sin egen klubbs drakt.
4. Hvert lag kan benytte inntil 1 reserve, og kan bytte 1 spiller mellom hver serie.
5. Aldersklasse: Følger NBF`s regler for juniorer.
6. Det spilles med HCP-system B i kampene. (0-5-10-15-osv.).

1. DIVISJONER, AVDELINGER OG PÅMELDING
1. Juniorligaen består av 1. divisjon. Ved påmelding av fler enn 10 lag skal det fordeles i avdelinger. Alle kretsens klubber kan melde på lag.
2. Andre kretser/klubber kan inviteres til å delta på lik linje med kretsens egne klubber.

2. KAMP-POENG
Lagene spiller om 4 poeng i hver kamp: 1 poeng tildeles for hver av de 3 seriene som vinnes (samlet score for de 2 spillerne holdes opp mot hverandre) og 1 poeng tildeles laget som har høyest totalscore (summene fra hver serie summeres og holdes opp mot hverandre). Ved lik sum i en av de 3 seriene eller lik totalscore tildeles 1/2 poeng til hvert lag.

3. RANGERING/REKKEFØLGE
1. Vinner av en avdeling er det laget som etter endt sesong har flest poeng.
2. Ved poenglikhet går laget med høyest totalt pinnefall foran.

4. PREMIERING
VTBK deler ut premier og medaljer til de tre beste lagene i hver avdeling. Utdeling skjer etter siste serierunde og under avslutningen på årets ligaspill.

5. ANTALL LAG FRA HVER KLUBB
Hver klubb kan stille med så mange lag de selv vil.

6. ØKONOMI
1. Kretsens sittende styre bestemmer størrelsen på lagavgifter for påmelding.
2. Kretsen står økonomisk ansvarlig for baneleien gjennom hele sesongen.

7. OPPMØTE TIL KAMP/SPILLEBERETTIGELSE
1. Spillere som deltar og ikke har registrert lisensnummer anses som ikke møtt.
2. En spiller kan ikke benyttes på flere av klubbens lag i samme serieomgang.
3. Lag som ikke fullfører 6 serier, men på eget initiativ avbryter kampen på grunn av en eller annen årsak anses som å ha tapt kampen/ikke spilt kampen. Dersom en feil (på en bane/par) oppstår og er av en slik art at kampen ikke kan ferdigspilles skal kampen utsettes å spilles ved et senere tidspunkt.
4. Hvis et lag møter til kamp, men mangler 1 spiller eller mer for å kunne stille lag, ansees laget som ikke møtt,. Motstander vinner kampen, men må spille den for å få resultatet godkjent.
5. Et lag som må gi walkover eller ikke stiller med fullt lag mer enn 3 (tre) ganger i samme sesong, utelukkes fra ligaen for resten av sesongen

8. KAMPSTART- PRØVESPILL
Kampene skal starte presis på oppsatt tidspunkt eller straks banene er ledige. Det skal være 5 minutter prøvespill/innspilling.

9. TABELLER - INNRAPPORTERING AV RESULTATER
1. VTBK er ansvarlig for tabeller i samarbeid med NBF.
2. VTBK er ansvarlig for innlegging av kampresultat fortløpende som kamper spilles.

10. UTSETTELSE - FREMSKYNDING AV KAMP
1. Utsettelse av kamper bør ikke forekomme. Må et eller fler kamptidspunkt endres, skal det skje i samarbeid med ansvarlig person fra VTBK.
2. Søknad om utsettelse eller fremskynding av oppsatte kamper må være i VTBK`s styre i hende senest 48 timer før kampen skal spilles.

11. PROTESTER
Protester må overleveres VTBK`s styre personlig, eller sendes pr. mail til kretsens E-mail adresse innen 24 timer etter avsluttet kampDette reglement for VTBK`s juniorliga gjelder fra sesongen 2018-2019.