Odd Larønningen

Dato: tirsdag 19.mars
Tid: kl 18.30
Sted: Metro Bowling Sandefjord

Saksliste i henhold til vedtektene:
1. Godkjenning av sakslisten
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Godkjenning av de frammøtte representanter
4. Årsmelding 2018
5. Regnskap i revidert stand for 2018
6. Innkomne forslag
7. Kontingent 2019
8. Budsjett 2019
9. Valg


Forslag til årsmøtet bes sendt styret v/leder Vegard Rasch-Fjeld (vrf@kongstunet.no) innen 05.03 kl 12.00.


Fullstendig saksliste med vedlegg blir utsendt innen 12.mars.

Antall representanter fra lagene skjer etter følgende skala:
For medlemstall til og med 50 - 5 representanter
For medlemstall fra 51 til og med 75 - 6 representanter
For medlemstall over 75 - 7 representanter


Styret tar gjerne i mot forslag på styremedlemmer.


Med hilsen

Vegard Rasch-Fjeld
leder VTBK