Odd Larønningen

Etter en svært vellykket gjennomføring av en juniorliga sist sesong vil vår krets også denne sesongen sette i gang med ligaspill for juniorer.
Vi håper å få med flere lag fra våre nærmeste nabokretser og inviterer herved klubber i kretsene med på dette.
Første spilleomgang blir lørdag 21 september. Det vil også bli satt opp spilleomganger lørdagene 19/10, 16/11 og 14/12 før nyttår. I 2020 vil det bli 4 spilleomganger til.
Foruten påmelding av rene klubblag kan det også påmeldes mix-lag fra 2 klubber. Aldersklasse: Følger NBF regler for juniorer.
Lag/spillestil: Hvert lag består av 2 spillere. Begge kjønn kan benyttes. 3 serier. Amerikansk. Det spilles med HCP-system B i kampene. (0-5-10-15-osv.)
Poengberegning: 1 poeng for hver serie og 1 for totalscore. Resultater: Legges inn av ansvarlig fra VTBK på NBF hjemmesider. Etter kampenes slutt (siste omgang høst og siste omgang vår) vil det bli innbudt til felles pizza m/drikke i hallen før hjemreise.
Ansvarlig for gjennomføring er Vestfold og Telemark Bowlingkrets. Alle kamper vil bli spilt på Vallø i Tønsberg. Det vil alltid være tilstede 1 person fra VTBK.
Spilleomganger blir lørdager. Alle lag spiller minst 2 kamper hver spilleomgang. Alle kamper spilles i/med klubbdrakter.
Pris for påmelding er kr.1500,- pr. lag. Alle lag vil få spille 10 - 16 kamper i sesongen.
Vestfold og Telemark Bowlingkrets vil stå for alle kostnader ifm. ligaen. Baneleie, pizza m/drikke og premier. Lagene må selv ta utgifter med reise til/fra kampene.

Påmelding gjøres til: Odd Larønningen tlf. 97657981 Mail: odd.laronningen@sf-nett.no
Påmeldingsfrist: 8 september

Følgende data må meldes inn
Lagnavn:
Lagleders navn:
Tlf:
Mail: