Odd Larønningen

Til spillere/klubber i Vestfold og Telemark!

Torsdag 28 november inviteres alle kretsens spillere mellom 13 og 23 år til en treningskveld/kurskveld på Vallø i Tønsberg.
Vi får da Ulf Hämnäs, Norges Landslagstrener på besøk og han kommer til å legge vekt på sving/slipp-teknikk og sparespill.
Alle kretsens juniorer, u21 og u23 spillere er velkomne til å delta. Kurset er gratis for alle.
Undervisningen starter kl. 17.00 og vil vare ca. 3 timer.

Påmelding gjøres til Odd Larønningen tlf.97657981 eller mail: Odd. Laronningen@sf-nett.no