Odd Larønningen

Det har i dag, torsdag 12 mars, kommet melding fra Norges Idrettsforbund at all sportslig aktivitet skal opphøre med umiddelbar virkning på grunn av faren for spredning av Korona-viruset.
Vi i Kretsen plikter å følge dette og avlyser derfor ligarunden som var satt opp til å spilles på Vallø lørdag 21 mars.
Styret vil komme tilbake med mer informasjon om den siste serierunden som skal holdes i april ved et senere tidspunkt.