Odd Larønningen

KM Lag skulle vært avholdt på Vallø i Tønsberg 13-14 november 2021. Mesterskapet er foreløpig utsatt pga. den fortsatte faren for korona-smitte.
Kretsen vil komme med en ny dato i løpet av høsten.