Odd Larønningen

Etter 2 års opphold med arrangering av KM pga. Korona-pandemi har vi i VTBK`s styre gleden av å invitere kretsens 4 klubber til å delta med sine lag i KM for lag 2021.
Det spilles i kun Herre-klasse da ingen av våre 4 klubber kan stille med damelag denne sesongen. Damer i klubbene kan da delta på herrelagene. Det spilles uten HCP.
• Lag a` 4 personer – best av 3 serier – 4 beste lag til PP finale.
• Klubbene kan melde på ubegrenset antall lag.
• Påmeldingsavgift pr lag er kr.1000,-
Avgiften betales inn til kretsens bankkonto nr. 2400.30.96560
• Amerikansk spillestil.
• Puljetid for innledende spill er lørdag kl. 10.00. (mrk: Med flere enn 8 påmeldte lag vil arrangør sette opp en ekstra pulje på fredag.)
PP finale Lørdag kl. 13.00.

• Innledende spill tas med i den totale sluttsummen.
• I PP-finalen gis følgene bonus: For vunnet kamp – bonus på 80. Uavgjort gir halv bonus til hvert av lagene. I tillegg gis det bonus for høy score på la-gene på bakgrunn av følgene: Lagscore over 800 = Bonus 20, Lagscore over 900 = Bonus 40 og Lagscore over 1000 = Bonus 60.


Det lag med høyest total-score inklusive bonuser blir Kretsmester.

• Påmelding til: Vegard Rach-Fjeld, Mail: vrf@altiboxmail.no tlf.90052042
• Påmeldingsfrist er senest onsdag 8/12-2021