Odd Larønningen

Pulje for innledende spill på lørdag er flyttet til 1 time senere og starter kl. 11.00. Finalespillet flyttes også til kl. 14.00

Lag a` 4 personer + 1 reserve. Klubbene kan melde på ubegrenset antall lag. Påmeldingsavgift pr lag er kr.1000,- Avgiften betales inn til kretsens bankkonto nr. 2400.30.96560
Amerikansk spillestil. Det spilles 3 serier. Puljetid for innledende spill er lørdag kl. 11.00. (mrk: Med flere enn 8 påmeldte lag vil arrangør sette opp en ekstra pulje på fre-dag.)

Til RR finale på Lørdag kl. 14.00 går de 4 beste lagene fra innledende spill.

Kretsmestere blir det laget med høyest sammenlagt score fra inn-ledende og finalespill inkludert bonuser og eventuelt HCP.Påmelding til: Vegard Rach-Fjeld, Mail: vrf@altiboxmail.no tlf.90052042

Påmeldingsfrist er senest onsdag 8/12-2021