Odd Larønningen

Norges landslagstrener Ulf Hämnäs var torsdag 28/11 på Vallø å hadde trening med vår krets yngre jenter og gutter. 3 av kretsens 4 klubber deltok med spillere.
Ulf i samarbeid med vårt kretsstyre hadde lagt til rette for undervisning i 3 timer med sving/slipp-teknikk og spare-spill. Det virket som alle synes dette var interessant og lærerikt.
Kretsstyret retter en stoooor! takk til NBF og Ulf.